0212 590 07 09
0538 575 17 04

Galeri

Dijital baskı teknikleri arasında son derece popüler olan baskı teknikleri arasında vinil baskı tekniği gelmektedir. Söz konusu baskı tekniği en çok reklam sektöründe kullanılmaktadır. Genellikle dış mekânlarda görülen açık hava reklamlarının pek çoğunun söz konusu baskı tekniği kullanılarak yapıldığı söylenebilir. Yön bildiren pek çok levha, büyük ilanlar ve totemler de vinil baskı türünün örnekleri arasında bulunmaktadır.

Vinil baskı tekniğinde kullanılan kağıtların kalitesine dikkat etmek gerekmektedir. Kalite de kağıdın gramajına göre değişiklik göstermektedir. Tek parça basılan ve istenen ebatları koruyan bir baskının yapılması pek çok konuda avantaj sağlayacaktır. Söz konusu baskı tipinin maksimum boyutunun 5x50 metre boyutlarında olduğu söylenebilir. Yüzey üzerine hem istenen boyaların hem de istenen sayıda resmin basılabilir olması da söz konusu baskı tekniğinin bir diğer avantajı olarak değerlendirilebilir. Vinil baskı tekniğinin ışıklı ya da ışıksız olarak sunulabilme imkanı bulunmaktadır.

Pek çok firma reklamlarında ışıklı vinil kullanmaktadır. Reklamlarda söz konusu tekniği kullanan kişilerin kullandıkları malzemelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu malzemelerin ışığı geçiren türden olması son derece önemlidir. Işığı geçiren türden malzemeler kullanılmadığı takdirde kullanılan ışık alınmamış olur bu durumda resimlerin görüntüsü de mat olacaktır. Firmamız baskı tekniklerinin hepsinde ve ayrıca vinil baskıda da son derece kaliteli malzemeler kullanmaktadır.

Herhangi bir firma için hazırlanmış hemen hemen her tür reklam baskısında temeli vinil baskı oluşturmaktadır. Dolayısıyla daha iyi sonuçlar alabilmek için söz konusu baskıya gerekli önemin verilmesi son derece önemlidir.

Söz konusu baskı tekniğinin ışıklı ve ışıksız olarak ikiye ayrıldığı, ışıklı vinil olan tekniğin florasan tabanlı olan tabelalarda kullanıldığı, ışıksız olan vinil baskı tekniğinin ise tabela, afiş ve dış mekan bina cephelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda bilboardlarda da söz konusu teknikler kullanılmaktadır.

Vinil baskı tekniğinden bahsedildiğinde vinilin ne olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Vinil gramajı 280-320-440 ve 520 gram arasında değişmektedir. Söz konusu kavramın halk dilindeki karşılığı brandadır. Pek çok yerde farklı işlerde kullanılan vinilin farklı türleri bulunmaktadır. Blackout vinil, canvas vinil ve versaydek vinil gibi farklı türlerinin bulunduğu bilinmektedir.

Mesh vinil delikli bir malzemedir ve oldukça fazla alanda kullanılmaktadır. Söz konusu malzeme sayesinde dışarıdan iç bölgeyi kimse göremez ancak dışarıyı içerden rahatlıkla gözlemleme şansı bulmanız söz konusudur. Versaydek vinil en kaliteli olan vinillerden biridir. Söz konusu malzeme Alman malıdır. TIR gibi araçlar bu malzeme ile kaplanmaktadır. Aynı zamanda TIR firmalarına söz konusu malzemenin satıldığı bilinmektedir. Canvas vinilin pek çok farklı aksesuar için kullanıldığı bilinmektedir. Hem tablo yapımında, hem ofis ya da ev gibi mekanlarda yapılan söz konusu malzemenin hem mat hem de parlak türleri bulunmaktadır. Olumlu bir enerjisi vardır.

i
Hızlı Arama